Fi
Rosatomin maailmanlaajuinen läsnäolo
Tänään ROSATOM on ensimmäinen maailmassa hankekannan volyymin mukaan ulkomailla rakenteilla olevien ydinvoimalaitosten määrän kannalta ja on yksi maailmanlaajuisesti toimivista johtavista teknologisista yrityksistä
Ydinvoimalaitoksen suunnittelu ja rakentaminen
Multi-D, innovatiivinen hankkeiden ohjaussysteemi vaikeita kohteita varten, mahdollistaa sellaisten parametrien tehokkaan ohjauksen, kuten budjetti, määräajat ja laatu
Uraanin rikastaminen
ROSATOM on maailman johtava uraanin rikastaja, markkinaosuus on 35%
Ydinpolttoaine
ROSATOM on yksi maailman kolmesta johtavasta ydinpolttoaineen tuottajasta. Rosatomin TVEL-polttoaineyrityksen osuus on 16% maailman ydinpolttoainemarkkinoista
Ydinpolttoainesyklin loppuvaihe
ROSATOM on ainoa maailman yritys, jolla on tiedot ja valmiudet kaikkiin ydinpolttoainesyklin vaiheisiin. Ydinpolttoainesyklin loppuvaiheessa Rosatom hoitaa ydinjätteiden, käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyä ja ydinvoimakohteiden poistamista käytöstä
Tieteelliset tutkimukset ja uudet teknologiat
Rosatom on maailmanlaajuisesti toimiva johtava teknologinen yritys. Maailman ensimmäinen kolmannen+ sukupolven reaktori, jolla on varustettu Novovoronezhskaja-ydinvoimalaitos, vastaa nykyaikaisimpiin Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) vaatimuksiin turvallisuuden kannalta
Ei-ydinvoimatuotteet
ROSATOM kehittää muita liikkeen suuntia, jotka eivät kuulu ydinvoima- ja energia-alaan, mukaan lukien vesi- ja tuulivoima-ala, säteilyteknologioiden käyttö maataloudessa, lääketieteessä, veden suolanpoistossa ja muissa aloissa. Rosatomin strategian mukaan jopa 30% yrityksen tuloista pitäisi olla uusien liikelajien tuloja vuoteen 2030
Neutronireaktori
ROSATOM on maailman johtava yritys suljettuun polttoainesykliin siirron kannalta, tämän toteuttamisen tärkeänä vaiheena on BN 800 – maailman toimivin neutronireaktori, jossa on natriumin lämmönsiirtoaine. Tämä teknologia mahdollistaa siirron lähes jättettömään ydinvoimaalaan ja ydinpolttoaineen toistuvan käytön
Ydinlääketiede
On käynnissä Ydinlääketiedekeskusten kehittämistyöt. Rosatom vie enemmän kuin 200 isotooppituotteiden lajia, monet niistä käytetään tautien määritykseen ja hoitoon

Number of simultaneously implemented nuclear reactor

construction projects: 6 in Russia and 36 abroad